We have 57 guests online
Ulti Clocks content


2010. Сontent 59.

В.А. Батлук, Н.М. Параняк, Е.В. Романцов
Фізична суть процесів, що протікають в пиловловлюючому апараті, який застосовується в технологіях машинобудування...6

В.В. Вовк, В.А.Токунов 
Определение кинематических геометрических параметров конических передней и задней поверхностей сферических концевых фрез.... 10

В.А. Тітов, Р.С. Борис, П.С.Вишневський, О.О. Лук'яненко 
Обгрунтування та реалізація дослідного процесу виготовлення біметалевих трубчастих елементів....13

В.Б. Фіранський
Пружно-напружений стан інструментальних затискних патронів нової конструкції ...19

В.І. Серверієва, Р.С. Байрамов
Пристрій індивідуального захисту людини від поразки електричним струмом ...23

 

Г.А. Баглюк, В.Я. Куровський, О.Й. Шинський
Вивчення механічних характеристик кісткової тканини з урахуванням її анізотропії ...27

Н.С. Шидловский, А.М. Лакша, А.А. Лакша
Параметры жесткости стержневых аппаратов внешней фиксации ...31 

М.С .Шидловский, В.О. Маланчук, А.В. Копчак 
Вивчення механічних характеристик кісткової тканини з урахуванням її анізотропії ...34

Т.Н. Можаровская, В.Н. Можаровский, Н.И. Штефан
О зависимости времени до разрушения и установившейся скорости деформаций ползучести конструкционных материалов ...37

Н.В. Гнатейко,О.М. Безвесільна
Похибки вимірювання кутів за допомогою лазерного гіроскопа... 40

В.Л. Калюжний, О.В. Калюжний, В.В. Піманов, Є.А. Носар
Математичне моделювання холодного комбінованого видавлювання заготовок із сталі 20 ...43

В.М. Пестунов, О.С. Стеценко, П.М. Єрьомін 
Проблеми тертя і способи проявлення його у верстатних системах ...46 

В.А. Ковалев, Н.Г. Крищук, А.С. Конюхов 
Численное моделирование течений жидкости в емкостях с перегородками ...51 

Н.Г. Крищук, В.А. Маланчук, А.В. Копчак, В.А. Ещенко 
Имитационное компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния челюсти человека при функциональной нагрузке ...55 

О.В. Шевченко, Т.Г. Гримуд 
Підвищення точності обробки на токарних автоматизованих верстатах шляхом мікрорегулювання положення різця ...59

Ю.В. Петраков, В.В. Писаренко 
Підготовка геометричної моделі штучного суглоба людини до виготовлення на верстаті з ЧПК ....64 

Любодраг М. Танович, Михайло Д. Попович
Специфиka процесса резания мрамора PERLATO ...69 

A.I.Zheglova, G.E.Rashev
Mechanical and electrical properties of composite materials based on polyester rezins and gipsymfiber ...72

О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, А.П. Гавриш Т.А. Роїк
Вплив технології виготовлення та магнітно-абразивної обробки на властивості високошвидкісних підшипників ...75

Д.Н. Кашуба, А.Д. Коваль, О.М. Яхно
Реологические особенности автомобильных масел ...79

С.П. Гожій, А.В. Кліско
Визначення роботи контактних сил тертя при штампуванні обкочуванням з врахуванням розподілу контактних напружень та зони приставання.... 83

В.Н. Яворовский П.В. Полищук, О.В Котеленец
Режим плоской деформации при деформирующем протягивании трубчатых изделий большой длины ....88

М.П. Кравченко, Л.Г. Полонський
Залежність якості обробленої поверхні газотермічних покриттів від параметріві і режимів обробки.... 92

О.Є. Колосов 

До вибору фізичної моделі капілярно-пористого середовища на основі орієнтованих волокнистих наповнювачів ....96

В.П. Ларшин, Н.В. Лищенко, С.Н. Макаров, А.В. Якимов 
Анализ ресурса стойкости режущего інструмента ...101

Э.В. Мирошниченко
К применению систем поддержки принятия решений в технологических процесах ...107

В.М. Турик, В.В. Бабенко, В.А. Воскобійник, А.В. Воскобійник
Кінематичні особливості примежового шару поблизу напівциліндричної каверни на пластині ...110

А.В. Малахов, И.В. Ткаченко, В.А. Маслов, О.Е. Гугуев, М.А. Колегаев, С. А. Карьянский
Основные технологические аспекты гидродинамического разделения многофазных потоков ...117

А.В. Титов
Повышение эффективности выглаживания различных конструкционных материалов за счет управления скоростными и силовыми параметрами нагружения інструмента ...121

Т.Ю. Киричок, Н.Л. Малкуш, Т.Є. Клименко
Дослідження шорсткості паперу з водяними знаками... 126

Д.О. Дмитрієв

Компоновки і кінематика свердлильно-фрезерних верстатів з механізмами паралельної структури ...129

В.А. Тітов, А.Д. Лавріненков, Н.К. Злочевська
Деякі особливості пластичного деформування металевих композиційних матеріалів з армуючими компонентами довільної форми... 135

Д.М. Барановський, О.Ю. Жулай
Аналіз систем моніторингу технічного стану дизелів ...139

О.С. Сахаров, В.І. Сівецький, О.Л. Сокольський, Н.М. Нікітенко, М.С. Кушнір, А.А. Лизогубенко

Дослідження процесу змішування модельних неньютонівських рідин ...142

Ю.М. Малафєєв, Є.Ю. Чепурко
Особливості отримання деталі «Корпус» шляхом гарячого об’ємного штампування.... 147

О.М. Чемерис
Коливання круглих шарнірно-закріплених навантажених пластин...152

О.В. Радько, А.К. Скуратовський

Абразивна стійкість сталі 38Х2МЮА після іонноазотуючої обробки ...158

О.П.Максименко, Р.Я.Романюк
Анализ равновесия сил в очаге деформации при простом процессе прокатки ....161

А.Т.Сердитов, Ю.В.Ключников, А.В.Желдубовский
Влияние вида обработки на толщину упрочненного поверхностного слоя и сопротивление усталости материала ...165

Ю.М. Літун, Д.Ю. Шпак, Д.В. Ковальов
Обґрунтування експериментальних способів накісткового остеосинтезу ...169

С.Т. Мирошниченко, В.А. Коваль, С.А. Епифанов
Оценка кавитационного процесса в насосном оборудовании методом виброакустической діагностики ...173

П.М. Неделчева, Е.Н. Неделчева
Генетико-морфологический подход к формообразованию поверхностей... 176

Ю.Н. Кузнецов, П.М. Неделчева, Р.С. Атанасов
Структурно - системные исследования цанговых зажимных механизмов повышенной осевой точности.... 180

А.Г. Виноградов
Аналіз просторового розподілу концентрації крапель у дренчерних системах протипожежного захисту ....188

В.М. Пащенко, О.С. Василенко
Енергетичні характеристики плазмового розпилювача із криволінійним дуговим каналом... 192

С.В. Носко, С.О. Чистяков
Исследование гидродинамических характеристик аномально – вязких жидкостей в формующих элементах литьевой машины.... 196

А.С. Цыбенко, Н.Г. Крищук, И.П. Дуравкин
Алгоритм экспертной оценки работоспособности паропроводов ТЭС для сверхпаркового периода эксплуатации ...200

А.М. Кириченко
Приведення до зони обробки жорсткості та податливості обладнання з механізмами паралельної структури ....205

О.Ф. Саленко, О.В. Фомовська, В.О. Дудюк
Формування деструктивного шару на крайках оболонкових виробів із неметалевих композитів при гідро- та гідроабразивному різанні ...210

О.П. Губарев, О.В. Левченко, О.В. Вєтрова
Вплив температурного режиму роботи багатопривідних циклових систем об’ємного гідроприводу на рівень енергоспоживання.... 216

О.П. Губарев, О.В. Левченко, В.З. Аверін
Уточнене визначення втрат енергії в багатопривідних циклових системах об’ємного гідроприводу ....220

О.М Яхно, С.В. Струтинський
Експериментальні дослідження характеристик регульованого аеростатичного сферичного шарніра ....224

С.В. Бондарев, Ю.П.Горбатенко, О.В.Закора
Исследование переходных процессов в электромеханической системе пасажирского лифта с использованием програмной системы MATLAB ....228

С.А. Скрябин, И.В. Гунько, И.А. Бубновская
Изготовление профилей сложного поперечного сечения в условиях изотермического деформировани.... 233

Ю.М. Данильченко, К.М. Рудаков, В.І. Коломієць
Ідентифікація похибки обертання радіально-упорного кулькового підшипника опори шпиндельного вузла ...237

Ю.Д.Филатов, О.Я.Юрчишин
Моделирование процесса прецизионного формообразования плоских поверхностей... 241

А.В.Мовчанюк, А.А.Новосад, М.Ф.Омелич
Порівняльний аналіз гідрофонів для вимірювання інтенсивності кавітації акустичним методом ....245

Н.Р. Веселовська
Задача оптимізації буферної пам’яті агрегатних засобів - накопичувачів гнучких інтегрованих виробничих систем з розвинутою структурою ....249

С.Є. Блохін, Д.Л. Колосов
Напружено-деформований стан плоского гумотросового каната в причіпному пристрої шахтної підіймальної машини ....254

В.А. Пасічник, Ю.В. Лашина
Метод цілеспрямованого перепроектування складальних виробів та його реалізація у «DFA EXPERT» ...258

В.Н. Кореньков, А.А. Субін
Методи автоматизованого формування математичних моделей складальних виробів ...264

Є.С. Пуховський
Проектування технологічних процесів в умовах гнучкого автоматизованого виробництва ...267 

М.С. Шидловський, Л.М. Юрійчук, Д.Ю. Шпак
Механічні дослідження різних способів з’єднання переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки людини... 271 

В.П. Фесіч, А.В. Мовчанюк, О.Ф. Луговський
Застосування алгоритму прямого цифрового синтезу (DDS) в системах керування ультразвуковими резонансними приводами ...277 

О.В. Литвин, В.Г. Кушик
Дослідження точності обробки кільцевих деталей із зміною вхідних параметрів ...280

А.Ф. Луговской, И.А. Гришко, А.В. Мовчанюк
Исследование работы ультразвукового трубчатого кавитатора в режиме радиальных колебаний  ...285