We have 107 guests online
Ulti Clocks content


Васильев М.И., Сурков А.С., Шапорев В.П. Интенсификация массообмена гетерогенных систем

Васильев М.И., Сурков А.С., Шапорев В.П. Интенсификация массообмена гетерогенных систем

Hits:
6783

Answer

УДК 66-9


М.И. Васильев, А.С. Сурков, В.П. Шапорев д-р техн. наук
НТУ «Харьковский политехнический институт» г.Харьков, Украина


ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МАССООБМЕНА
ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ


У багатьох монографіях і вказівках з конвективного тепломасопереносу стверджується, що гідродинамічна
обстановка в апараті визначає інтенсивність процесів. Часто це положення детально не розкривається та носить
емпіричний характер. Тому в даній публікації на основі теорії процесів тепломасопереноса, відомих моделей
межфазної тепломасопередачі конкретизована гідродинамічна сторона процесів переносу. Це дозволяє
обґрунтовано підійти до методів інтенсифікації міжфазного переносу: механічний, пульсаційний, тепловий
створювання - захлопування пухирців, закручування й рух середовища по криволінійних каналах. Показано, що кожен
метод може бути реалізований у відповідній конструкції апарата, розробка й дослідження цих конструкцій є
перспективним напрямком.

 

Переглянути всю статтю у форматі pdf

 

Category