We have 120 guests online
Ulti Clocks content


Випуск 57

Випуск 57

 
Items Hits
Дудюк В.О., Саленко О.Ф. Аналіз розподілу потужності випромінювання оптичного квантового генератора (ОКГ) у потоці рідини малого діаметру 2660
Залога В.А., Дядюра К.А. О системно-синергетическом подходе к исследованию открытой системы жизненного цикла машиностроительного изделия. 3659
Калюжний В.Л., Калюжний О.В., Піманов В.В., Паляничко Є.М. Випробування малопластичних матеріалів в умовах гідростатичних тисків 5710
Ковальчук Б.І., Зубков С.С. Про критерії граничного стану пластичних ізотропних матеріалів за складного напруженого стану 3717
Криворучко Д.В., Залога В.А., Залога О.А. Исследование влияния параметров модели трения на распределение контактных напряжений, силы и температуры резания при механической обработке сталей 2470
Кучер М.К., Заразовський М.М. Оцінка міцності шаруватих пластиків із врахуванням деградації механічних характеристик шарів в процесі деформування 2558
Ларшин В.П., Якимов А.В. Анализ ресурса стойкости режущего инструмента 6150
Лукьянова И.Э., Шарипов В.Н. Расчет остойчивости плавающих понтонов для резервуаров 3742
Ляшенко Б.А., Скуратовський А.К., Радько О.В., Целіщев Ю.П. Вплив параметрів імпульсного газотермоциклічного іонного азотуванняна характеристики сталевих матеріалів 4734
Мосійчук В.С., Шарпан О.Б. Застосування цифрового оптоелектронного сенсора для вимірювання пульсу в системі кровообігу людини 2599

Page 2 of 4