We have 53 guests online
Ulti Clocks content


Випуск 56

Випуск 56

 
Items Hits
Пуховский Е.С. Проблемы группирования деталей при создании ГПС 7567
Равська Н.С., Ковальова Л.І., Родін Р.П. Про визначення товщини зрізу вздовж різальної кромки інструменту 3168
Солодкий В.І., Долгов А.П. Ротационно деформирующая обработка стальных валов 7678
Стеблюк В.І., Калюжний О.В. Досвід використання методу скінчених елементів при розрахунках процесів листового штампування 3161
Ступак Д.О., Поздєєв С.В., Осипенко В.І. Фізико-технологічні закономірності пробою рідини та балансу енергії одиничного іскрового розряду 3113
Тітов В.А., Борис Р.С., Тривайло М.С. Напрямки розвитку способів виготовлення біметалевих трубчастих елементів з різнорідних матеріалів витягуванням 1780
Тимошенко О.В., Мохонько О.А. Розрахунок критичних значень пошкоджуваності конструкційних матеріалів при пружно-пластичному навантаженні 1753
Титов А.В., Хохлова Ю.А., Лавриненков А.Д. Некоторые особенности формирования свойств поверхностного слоя при ультразвуковом выглаживании 3219
Турик В.Н. О взаимной восприимчивости вихревых структур и управлении ими 1779
Тютюнник Н.В. Уніфікований первинний вимірювальний перетворювач сигналів для технологічних процесів 3408

Page 4 of 5