We have 113 guests online
Ulti Clocks content


Випуск 56

Випуск 56

 
Items Hits
Крижанівський Є.І., Яким Р.С., Шмандровський Л.Є., Петрина Ю.Д. Теоретичні основи обґрунтованого вибору критеріїв відмов і шляхів підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт 9173
Лавренко Я.І. До питання про визначення ресурсу конструктивних елементів при змінних навантаженнях 3214
Ляшенко Б.А., Скуратовський А.К., Радько О.В., Рутковський А.В. Вплив залишкових напружень в іонноазотованому поверхневому шарі на зносостійкість сталі 30ХГСА 7110
Маковей Ю.А., Маковей В.А. Численное моделирование роста радиальной трещины в стальном кольцевом образце 6205
Мирошниченко С.Т., Коваль В.А., Урикова Н.В Ритмомагнитная схема эволюционного развития ноосферы и биосферы 3587
Можаровская Т.Н., Можаровский В.Н., Гигиняк Ф.Ф., Булах П.А. Исследование закономерностей деформирования конструкционных материалов в условиях ползучести при длительном статическом и циклическом нагружении с учетом влияния вида напряженного сост 1790
Ноговіцин О.В., Тітов В.А., Красний С.Є. Деякі особливості розвитку технологічної бази машинобудування України 3406
Пасічник В.А., Лашина Ю.В., Кореньков В.М До питання виявлення кінематичних ланцюгів у складальних виробах 3426
Пестунов В.М., Стеценко А.С., Ковришкин Н.А. Механические усилители мощности в приводе робототехнических комплексов 3452
Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз Технологическая подготовка токарной обработки на станках с ЧПУ 7919

Page 3 of 5